4.25" Yixing Brown Wavy Pot

  • Sale
  • Regular price $44.99


  • Unglazed Shohin Pot
  • Made in Yixing, China
  • 4.25"l x 4.25"w x 2.9"h x 2.5"d